Globalytics Tech Research
Đơn giản hóa quyết định phức tạp

HỆ THỐNG STAR
Hệ thống phân tích dự đoán công nghệ đột phá

GTR
Kết nối công nghệ STAR với thế giới

Globalytics Tech Research

Kết nối Công nghệ STAR với người tiêu dùng trên toàn cầu. GTR mang đến cho bạn một nền tảng cao cấp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tư vấn giao dịch đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi
chuyên về

  • CỔ PHIẾU
  • HÀNG HÓA
  • NGOẠI HỐI
  • BLOCKCHAIN ​​& TIỀN MÃ HÓA
HỆ THỐNG STAR

Một công nghệ thông minh có thể dự đoán xu hướng tài chính bằng cách sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

HỆ THỐNG STAR

Hệ thống AI Độc quyền Cao cấp và hệ thống cốt lõi được dùng trong các sản phẩm tư vấn giao dịch STAR.


Đọc thêm

DỊCH VỤ STAR

Chương trình đăng ký phần mềm dạng dịch vụ (SAAS).


Đọc thêm

STAR SUITE

Công cụ tư vấn giao dịch đẳng cấp thế giới có sẵn trên nền tảng máy tính để bàn và di động.


Đọc thêm